Alta en el Padró Municipal d'Habitants per naixement

Tràmit necessari per a empadronar un nou nat.

Observacions:

De la documentació requerida cal aportar original i fotocòpia. Aquestes s'han de portar ja fetes.

Qui el pot demanar?

El pare o la mare

Documentació necessària?

 Original del Llibre de família

 Original del document d'identitat vigent del pare o mare

 Original del document que acrediti la guarda i custòdia del menor en el cas de separació legal dels pares

 Autorització signada i fotocòpia del document d'identitat de l'altre progenitor, en el cas de menors que s'empadronin només amb un dels paresCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2019 11:31