Tens un pis buit? Parlem-ne!

Última revisió 21-05-2021 11:04
25/05/2021

Ara fa uns tres anys que l’Ajuntament va posar en marxa la Borsa d’Habitatge de lloguer, un servei que té per objectiu incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats.

Per aconseguir-ho, du a terme la mediació entre persones propietàries d’habitatges i llogateres, facilita els processos fent-se càrrec dels tràmits i ofereix ajuts econòmics. Tot plegat, amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Avantatges per posar un habitatge a lloguer a través de la Borsa:

 • Ajut econòmic per llogar el pis a través de la borsa. 
 • Ajut econòmic per a fer arranjaments per llogar el pis a la borsa. 
 • Assegurança gratuïta multirisc durant tot el contracte del lloguer.
 • Assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments.
 • Seguiment del compliment de les obligacions contractuals d’ambdues parts.
 • Règim de cobertures de cobrament de les rendes de lloguer.
 • Tramitació gratuïta dels serveis oferts per la Borsa: contracte, assegurances.
 • Mediació en cas de conflicte.
 • Informació sobre ajuts de rehabilitació.
 • Ajut en la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i Certificat d’Eficiència Energètica.

Avantatges per llogar un habitatge a través de la Borsa:

 • Preu de l’habitatge per sota del mercat lliure (mínim un 20%).
 • Cerca de l’habitatge apropiat segons les condicions de la unitat de convivència.
 • Elaboració i signatura del contracte.
 • Assessorament jurídic gratuït durant tot el procés de contractació i vigència del contracte.
 • Mediació en cas de conflicte.
 • Assessorament i tramitació d’ajuts per el pagament del lloguer.

A tot això, cal afegir que recentment s'han modificat les bases reguladores per a la concessió dels ajuts econòmics per arranjaments d'habitatges que es lloguin mitjançant la Borsa d'Habitatge i per llogar habitatges mitjançant aquest servei. Amb la modificació d'aquestes bases, s'inclou també com a destinatàries d’aquests ajuts les persones jurídiques (fins ara només s'adreçava a persones físiques),  exceptuant les entitats financeres i fons de capital risc i de titulació d’actius.