Notificació electrònica

Per accedir a les notificacions i comunicacions cal fer clic al següent enllaç: Plataforma de notificacions


Descripció del servei

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

De forma resumida, l'e-NOTUM permet al ciutadà:

  • Conèixer el dipòsit d'una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).
  • Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.
  • Rebutjar una notificació abans d'obrir-la
  • Veure la llista de notificacions dispositades i l'organisme emissor.
  • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l'acceptació o rebuig, etc.).


Requisits tècnics per accedir a les notificacions electròniques per part de ciutadans i empreses

Navegadors

- Microsoft Explorer 6.02 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de: http://www.microsoft.com/spain/windows/internet-explorer/

- Mozilla Firefox 3.0.10 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de: http://www.mozilla-europe.org/ca/firefox/

Java

Versió 6 actualització 16 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de: http://www.java.com/es/download/

Certificat digital

Cal comprovar que es disposa d’un certificat digital vigent, i que s’han instal·lat les claus públiques i el programari indicat per l’entitat de certificació proveïdora del certificat digital. En cas de dubtes o problemes tècnics amb el certificat digital, cal posar-se contacte amb l’entitat de certificació corresponent. En cas d’utilitzar certificats digitals de CATCert, cal instal·lar les claus públiques de CATCert, que es poden descarregar des de: http://catcert.cat/web/cat/descarrega_claus/totes_01.jsp

Tallafocs

En alguns entorns corporatius i per motius de seguretat, el tallafocs pot imposar restriccions d’accés a webs i aplicacions. En aquest cas, cal comprovar amb el responsable de seguretat de l’empresa que:

- Es pugui accedir a https://usuari.enotum.cat/

- Es pugui accedir a aplicacions Java


Condicions d'accés

Per rebre notificacions electròniques cal facilitar el consentiment i una adreça de correu electrònic a través de la qual podrà accedir a les seves notificacions.

Per accedir a les notificacions i comunicacions cal fer clic al següent enllaç: Plataforma de notificacions

 

Per accedir a la bústia de notificacions i comunicacions electròniques es requereix l’ús d’un certificat digital personal classificat amb nivell 3 o superior per CATCert (trobareu la llista actualitzada d’entitats classificades a http://www.catcert.cat/web/cat/4_2_entitats_certificacio.jsp ). Alternativament, si no es disposa de certificat es podrà accedir mitjançant un sistema de contrasenya d’un únic ús.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.

Des del moment en que s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.

Darrera actualització: 25.03.2015 | 15:16
Darrera actualització: 25.03.2015 | 15:16