Les properes  eleccions al Parlament de Catalunya 2017 se celebraran el dijous 21 de desembre de 2017  segons la Reial decret 946/2017, de 27 d’octubre, publicat al BOE núm 261

Poden participar com a electors els ciutadans espanyols majors de divuit anys que tinguin la condició política de catalans (que s'obté mitjançant la inscripció o alta en el padró municipal d'habitants com a veí a qualsevol municipi de Catalunya) inscrits al cens electoral i que no es trobin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot.

També poden votar a les eleccions al Parlament els ciutadans espanyols residents al l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i que acreditin aquesta condició al consolat d'Espanya corresponent, i també els seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, en la forma que determini la llei de l'Estat.

La votació permetrà escollir els 135 diputats del Parlament de Catalunya que es reparteixen en les quatre circumscripcions de la manera següent:

  • Barcelona, 85
  • Tarragona, 18
  • Girona, 17
  • Lleida, 15

Calendari Electoral:

Vot per correu:

La sol·licitud del vot per correu es pot demanar a les oficines de Correus del 28 d’octubre fins el 11 de desembre.  Un cop feta la sol·licitud, a partir del 1 de desembre i fins el 14 de desembre, l’Oficina del Cens Electoral, enviaran per correu certificat al domicili de l’elector, tota la documentació necessària per poder votar per correu. Aquesta documentació l'haurà de recollir personalment la persona sol·licitant. El sobre amb el vot s’ha de certificat a l’oficina de correus i tenen de temps fins el 17 de desembre.  Un cop feta la sol·licitud del vot per correu, ja no es pot votar personalment a la Mesa electoral  .

Vot per correu elector espanyols temporalment a l’estranger:   

Els electors que es trobin temporalment fora del territori nacional una vegada efectuada la convocatòria de les eleccions i que preveuen que estaran fora fins el dia de la votació, hauran de sol·licitar des de l’estranger la documentació necessària per poder votar.  La sol·licitud es pot recollir a les oficines Consulars o a traves de la web del  Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación  del 28 d’octubre fins el 22 de novembre . L’elector tindrà que estar inscrit al registre de Matricula del Consolat com a resident. De no ser així podrà fer-ho en el mateix moment que recollir la sol·licitud.  Del 25 de novembre al 1 de desembre la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens enviarà a l’elector al domicili a l’estranger indicat a la sol·licitud, per correu certificat, la documentació necessària per poder votar. Un cop rebuda la documentació, l’elector tindrà fins el 17 de desembre per enviar el seu vot a la Mesa electoral, per correu certificat i urgent.

Consulta del cens

Del 3 al 10 de novembre de 2017 , ambdós inclosos, es podrà consultar el cens a l'Ajuntament. Tenint en compte que el Cens Electoral inclou totes les variacions realitzades fins el 28 de juliol de 2017 es podran fer les reclamacions relatives a: error de dades personals, canvi de domicili en la mateixa ciutat o omissió indeguda. La consulta haurà de ser formulada pel propi interessat prèvia identificació amb un document on aparegui la fotografia del titular: DNI, passaport o permís de conduir.

Entre el 24 de novembre i el 2 de desembre l’oficina del Cens Electoral enviarà a tot l’electorat la targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció al cens, la Secció i Mesa en la que li correspongui votar.

Campanya electoral

La campanya electoral dura 15 dies. Comença a les zero hores del dia 5 de desembre i finalitza a les zero hores del dia 20 de desembre.

Integrants de les meses electorals 

S'escolliran el 22 de novembre i se'ls notificarà personalment.

Col·legis electorals a la Garriga  Obriran de 9 a 20 h el dia 21 de desembre. Els electors poden votar amb els originals del DNI, passaport o carnet de conduir encara que estigui caducat. 

  • Escola Municipal d’Ensenyament: C Negociant, 79
  • Escola els Pinetons: Pg Congost, 8
  • Escola Municipal de Música: Pl Josep Mauri Serra, 1
  • Casal de Joves: C Sant Francesc, 14
  • Escola Giroi: C Santa Maria del Camí, 54

Bústia de dubtes:  L'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una  bústia  pels dubtes que es puguin generar al voltant de les eleccions .

Darrera actualització: 13.11.2017 | 14:07
Darrera actualització: 13.11.2017 | 14:07