Ple del mes de novembre

Última revisió 19-11-2021 15:18
22/11/2021

El proper dia 24, a les 19 h, a la sala polivalent de Can Luna, se celebra el ple del mes de novembre.

El Ple es podrà escoltar en directe per Ràdio Silenci.

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de la sessió anterior, corresponent al Ple de data 27 d’octubre de 2021
 2. Donar compte al Ple de les resolucions d’alcaldia i els  acords de la JGL des del dia 18 d’octubre i fins el dia 14 de novembre de 2021
 3. Donar compte al Ple dels informes de la Tresoreria relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda, de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP) del tercer trimestre del 2021
 4. Donar compte al Ple de l'Informe tècnic relatiu als costos efectius de l'Ajuntament corresponents a l'exercici econòmic del 2020
 5.  Autorització compatibilitat personal municipal
 6. Aprovació del Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga 2022
 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 2021/53. Modalitat crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit
 8. Aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de la Garriga per a l’exercici 2022
 9. Aprovació provisional de la “Modificació Puntual PGOM de la Garriga al sector B4 (Can Poi)”
 10. Adhesió al Manifest unitari del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones
 11. Moció, que presenta el grup municipal de la CUP, per l'elaboració i instrucció del registre municipal de solars sense edificar de la Garriga
 12. Precs i preguntes

Et pot interessar