Obertes les preinscripcions al Quercus 2022

Última revisió 12-04-2022 09:10
12/04/2022

Des d'aquest dimarts, 12 d'abril, i fins al dia 27 del mateix mes, es poden presentar les sol·licituds de preinscripció al casal esportiu Quercus.

Les persones interessades (amb infants nascuts entre el 2008 i el 2013, ambdós inclosos), poden inscriure's:

 • Tramitació telemàtica a través d'aquest enllaç.
 • Tramitació presencial a l'OAC: s'ha de demanar a cita prèvia (seleccionant Preinscripció al Casal Esportiu Quercus) o trucant al 93 860 50 50.

El Quercus començarà el dilluns 27 de juny i finalitzarà el divendres 29 de juliol de 2022, i l’horari serà de 9 a 13 hores.

Enguany, s'aplicarà la tarifació progressiva en les quotes de pagament i es podrà fer ús del servei de menjador del Casal de Lleure.

Documentació a presentar en tots els casos:

 • Formulari específic de sol·licitud
 • Formulari individual (s’ha d’adjuntar un per cadascú dels infants inscrits)
 • Targeta sanitària

Servei d’acompanyament al menjador del Casal de lleure municipal: es pot fer ús d’aquest servei de manera gratuïta indicant-lo en la sol·licitud de preinscripció. La inscripció al servei de menjador s’haurà de fer quan surtin les inscripcions al Casal de lleure municipal.

Preu:  El preu del Quercus és de 250€ però existeix la possibilitat de sol·licitar una TARIFICACIÓ PROGRESSIVA en 9 trams. Això significa que en funció dels ingressos i de la situació familiar l’import a pagar pot ser inferior als 250 €. Més informació

Per sol·licitar la tarificació progressiva cal presentar la següent documentació amb la preinscripció:

 • En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest fet.
 • El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge  on resideix la persona beneficiària, si és el cas.
 • En el cas de divorci o separació, conveni,  sentència de divorci/separació o document acreditatiu de la seva tramitació. (En cas que s’hagi establert el pagament d’una pensió, però que la persona obligada al pagament no pagui, s’ha d’acreditar la denúncia d’aquest fet. Si no es porta el document de denúncia, es comptarà la pensió com un ingrés més).
 • En el cas de  fix o temporal, els fulls de salari (nòmines o certificat equivalent) dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts.
 • En el cas d’estar afectat per un expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) el certificat d’empresa en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.
 • En el cas de percebre la Renda Garantida de Ciutadania, el certificat acreditatiu on indiqui l’import rebut.
 • En el cas de persones autònomes, declaració de la Renda i/o beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d’ingressos.
 • En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors,  Declaració responsable on s’especifiqui els ingressos de tots els membres de la unitat familiar i moviments bancaris dels últims 6 mesos de tota la unitat familiar.

Informació resumida