Millora dels escocells dels plàtans de la ctra de l'Ametlla

Última revisió 18-01-2021 12:35
18/01/2021

L'actuació per millorar els escocells dels plàtans de la carretera de l'Ametlla s'iniciarà avui i durarà 3 setmanes.

Es faran treballs per obrir-los, es protegirà els troncs amb cilindres per evitar el xoc dels cotxes i es regenerarà el sòl per millorar les arrels.

Les 48 unitats de plàtans del carrer es troben en diferents estats de salut. Alguns dels exemplars presenten podridures i malformacions degut a podes agresives realitzades en anys anteriors així com cops al tronc degut en part a la inexistència d’escossells que provoca que els cotxes s’hi puguin acostar i impactar. Molts d'ells no han pogut créixer amb vigorositat perquè actualment el paviment arriba fins al coll de l’arbre impedint que el sistema radicular pugui realitzar l’intercanvi d’oxigen necessari.

La proposta es basa doncs en enderrocar i retirar el paviment existent així com la solera de formigó que es pugui trobar a sota, conformar un nou escossell i dotar-lo d’algun tipus de protecció que impedeixi als vehicles invair l’espai i arribar fins al troncs.

Així mateix, a part de millorar l’espai pels arbres es pot aprofitar els escossells per plantar o sembrar algunes espècies i millorar el conjunt de la imatge del carrer.

L'actuació es farà al tram comprés entre N-152z Ctra Nova i el Carrer dels Banys.

Escocells
Escocells