El Ple de novembre porta a votació els pressupostos

Última revisió 26-11-2020 09:56
26/11/2020

El Ple de novembre, que es farà el dilluns 30, porta a votació els pressupostos. Durant el Ple també es llegirà el manifest contra les violències masclistes.

proper 30 de novembre  de 2020   a les 19 hores en format telemàtic  sota el següent,

 

Ordre del dia:

 

 1. Aprovació acta del Ple ordinari  de data 28 d’octubre de 2020.
 2. Aprovació acta del Ple extraordinari i urgent de data 13 de novembre de 2020.
 3. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia i acords de la JGL.
 4. Donar compte al Ple del Pla anual de control financer (PACF)  modificat de l'exercici 2020.
 5. Aprovació de l'autorització de compatibilitat al personal municipal, Sr. MCS, enginyer tècnic .
 6. Aprovació de l'inici de l'expedient pel restabliment de l'equilibri econòmic i financer de la concessió de serveis de gestió de l'escola bressol municipal "les Caliues" com a conseqüència de la suspensió del servei durant l'estat d'alarma decretat pel  COVID 19.
 7. Aprovació de  l'inici de l'expedient pel restabliment de l'equilibri econòmic i financer de la concessió del servei de gestió de les zones d'aparcament regulat del municipi com a conseqüència de la suspensió del contracte durant l'estat d'alarma decretat pel  COVID 19.
 8. Aprovació de l'inici de l'expedient pel restabliment de l'equilibri econòmic i financer de la concessió de serveis per la gestió de les piscines municipals de la Garriga  com a conseqüència del tancament de les instal•lacions durant l'estat d'alarma decretat pel  COVID 19.
 9. Aprovació de l’adjudicació i disposició de la despesa del contracte de subministrament d' energia elèctrica en baixa tensió per l'ajuntament de la Garriga.
 10. Aprovació de la pròrroga de la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua
 11. Aprovació de  la primera pròrroga del servei de manteniment del verd urbà de la Garriga.
 12. Aprovació de la modificació de la ordenança fiscal núm. T06, reguladora de la taxa per llicència o comprovació d'activitats.
 13. Aprovació del pressupost municipal general consolidat corresponent a l'exercici econòmic del 2021, que comprèn l'Ajuntament de la Garriga i l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, juntament amb la plantilla de personal.
 14. Aprovació del Manifest del Dia Internacional contra les violències masclistes: "Invisibles?".
 15. Moció que presenta el grup municipal d'ERC+Acord-AM, de rebuig a la invasió de competències que suposa la llei espanyola de bombers.
 16. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT a favor d'impedir una eventual pròrroga del contracte de subministrament de l'abastament d'aigua potable domiciliari.
 17. Moció que presenten els grups municipals de la CUP-AMUNT, PSC-CP i  JUNTS x la Garriga , pel desdoblament i la millora de la línia de rodalies R3.

Ple telemàtic a la Garriga
Ple telemàtic a la Garriga