Escola Municipal d'Art i Disseny EMAD

L’EMAD és una escola municipal que imparteix cicles formatius reglats d’arts plàstiques i disseny, monogràfics artístics per a adults i tallers d’infants d’expressió plàstica. També ofereix els cursos preparatoris de la part específica de la prova d’accés als cicles formatius.

Basa l’aprenentatge en el procés creatiu i en el desenvolupament de les habilitats pròpies de cadascú, adequant les estratègies als diferents públics segons el serveis.
En el marc dels estudis reglats forma als alumnes perquè siguin professionals polivalents amb capacitat d’aprenentatge continu i amb iniciativa per afrontar el món laboral contextualitzat en el sector del disseny.
En tot els seus àmbits vetlla  per les necessitats expressives i pedagògiques de les diferents etapes educatives en que treballa. Recull amb l’oferta de  monogràfics artístics i tallers d’infants les inquietuds artístico-plàstiques del municipi, poble amb un patrimoni arquitectònic i tradició artística important, sensibilitzat vers les Arts Plàstiques, els Oficis Artístics i el Disseny. 

Carrer del Negociant, 79 08530 - La Garriga

93 860 59 90

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 15 a 18 h

Imatges

Mapa

Última revisió 2023-10-17 14:33:02