La Garriga s'adhereix a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya

Última revisió 24-12-2021 10:52
24/12/2021

L’Ajuntament de la Garriga s’integra a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya com a titular del Refugi Antiaeri de l’Estació, així com del Camp d’Aviació de Rosanes.

El ple del mes de desembre ha aprovat per unanimitat el conveni d'adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

A través de la signatura d'aquest document, que haurà de formalitzar la Junta de Govern del Memorial Democràtic, l'Ajuntament de la Garriga assumeix una sèrie de compromisos, entre els quals col·laborar amb el Memorial en activitats, adequar o definir els programes de recerca , inventari, restauració, conservació i difusió d’acord amb els criteris generals del Memorial Democràtic i aquells que s’estableixen per mutu acord, o la conservació, la rehabilitació i el manteniment dels espais i de la seva senyalització.

Alhora, el consistori adquireix una sèrie de drets, com són beneficiar-se de la difusió, recerca, promoció internacional i identitat definida dins un projecte cultural de treball en xarxa; participar en convocatòries de subvencions; rebre suport i assessorament o tenir presència en publicitat i material de comunicació de la Xarxa, entre altres.

Aquest conveni tindrà un vigència de quatre anys, prorrogables a quatre més.

Modificació urbanística al voltant del cementiri

El ple també ha dut a votació la suspensió potestativa de la tramitació de plans urbanístics i de projectes d'urbanització, així com l'atorgament de llicencies, declaracions responsables, comunicacions i altres autoritzacions en tot l'àmbit de la zona de cementiris, durant un any.

L'objectiu d'aquesta suspensió, que ha estat aprovada per unanimitat, és estudiar una possible modificació del planejament en la zona dels cementiris de la Garriga, com a primer pas per ajustar les zones verdes i d'equipaments al voltant del cementiri, de cara a treballar en el futur tanatori municipal.

Aquesta suspensió, però, no afecta les obres de rehabilitació del cementiri de la Doma.

La regidora d'Urbanisme i Via Pública, Neus Marrodan, ha explicat que la suspensió es du a terme per "fer ajustaments" ja que "no queden ben definides les zones d'equipaments i les zones verdes", de cara a situar el futur tanatori entre els dos cementiris (el de la Doma i el nou).

Montse Llobet, de Junts per la Garriga, ha declarat que consideren encertada la proposta d'ubicació del tanatori.

Des de la CUP, Pep Tarradas, ha manifestat els seus dubtes en quant a la idoneitat de l'espai per ubicar-hi el tanatori, malgrat estar d'acord amb el punt debatut. Tarradas ha concretat que "el tanatori hauria d'estar en un espai de fàcil accés, per garantir que serà del tot accessible".

Carlos Martín, del PSC, ha considerat que aquesta "és l'opció més adequada per aquest sector". "Malgrat això, considerem que anem tard amb aquest tema", ha afegit.

Per part de Ciutadans, Ángel Guillén s'ha declarat a favor del punt i ha volgut "separar els dos debats": la suspensió de tramitacions i la ubicació del tanatori.