La Garriga aposta per la coeducació

Última revisió 06-09-2021 15:05
14/09/2021

El Pla Local d’Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual compta amb una línia estratègica dedicada a l’educació i la formació, dins de la qual s’emmarquen una sèrie d’accions que tenen per objectiu consolidar un projecte coeducatiu de municipi, és a dir, basat en la igualtat de gènere i la diversitat sexual.

Una educació que qüestiona els estereotips de gènere, que vol construir una escola més democràtica, inclusiva i participativa, que valora i atén la diversitat, que fomenta l’ensenyament i l’aprenentatge ètic i amb una perspectiva interseccional, és a dir, que també té en compte altres eixos de discriminació, com l'ètnia, l'origen, el color de la pell, la religió o l'edat. Tot això és la coeducació. I la Garriga està treballant per implementar un projecte coeducatiu de municipi.

Per conèixer la situació actual i saber quines passes s’han fet ja en matèria de coeducació, des de les àrees d’Igualtat i Educació, i amb la col·laboració de la cooperativa d’iniciativa social Fil a l’Agulla, s’ha realitzat un estudi entre els centres educatius i les famílies. D’aquest treball, es desprèn que malgrat hi ha accions ja iniciades i sectors de professorat i de famílies ja sensibilitzades en la coeducació, encara hi ha camí per recórrer.

Així, entre les accions que ja es realitzen als centres educatius, destaquen la incorporació de la perspectiva de gènere a l’acció tutorial, un ús ampli del llenguatge no sexista, accions concretes per fomentar la igualtat de gènere, l’adquisició de materials que inclouen la perspectiva de gènere o la modificació de la documentació del centre amb llenguatge no sexista, entre altres.

També cal tenir en compte que bona part del personal docent ha rebut alguna mena de formació en coeducació (en la majoria de casos, impartida per Fil a l’Agulla, a càrrec de l’Ajuntament).

Quant a les famílies, en general es fa palès cert desconeixement al voltant de plans, programes i recursos de coeducació, així com un gran desconeixement de les accions de coeducació als propis centres. Malgrat tot, les famílies mostren interès en la matèria.

És per tot això que, a partir dels resultats d’aquest estudi, s’ha decidit realitzar algunes accions abans que acabi l’any:

-          Formació per al professorat: “Escoles feministes per a un municipi lliure de violències masclistes”, a càrrec de Fil a l’Agulla. La formació serà reconeguda pel Centre de Recursos Pedagògics dels Vallès Oriental.

-          Trobada informativa per a famílies: 28 de setembre, de 18 a 20 h (escola bressol, infantil i primària) i 5 d’octubre, de 18 a 20 h (secundària). També a càrrec de Fil a l’Agulla.

En tots dos casos, la formació serà online.

A més, des de l’Ajuntament també s’està donant suport als centres que ho sol·licitin, mitjançant la impartició de tallers o intervencions per tractar situacions específiques, a càrrec de diverses entitats dedicades a la coeducació.

Et pot interessar