S'aproven les ordenances fiscals per al 2023

Última revisió 20-10-2022 09:51
20/10/2022

Es reduirà la taxa d'escombraries als habitatges que participin correctament al Porta a Porta i es penalitzarà els que no hi participin. S'aplicarà la tarifació progressiva a Les Caliues.

El plenari del mes d'octubre va portar a debat, entre altres temes, les ordenances fiscals per al proper exercici.

Una de les modificacions aprovades és la que fa referència a la taxa pel servei de gestió de residus municipals, que per primera vegada, es relaciona de manera directa amb la recollida Porta a Porta. Així, s'estableix una reducció del 5 % de la taxa per la recollida domiciliària d’escombraries als habitatges que aportin fracció orgànica un mínim de 40 vegades a l’any, mentre que s'aplicarà un recàrrec d’un 15% a aquells que facin menys de 10 aportacions a l’any.

El control de l’aportació es farà per mitja de la lectura del xip identificatiu del bujol destinat a la fracció d’orgànica. L’ajuntament establirà un sistema de consulta de les aportacions fetes. Pels habitatges que deixen els residus en un punt d’aportació el control es farà a través del número d’accessos s’hi facin.

Tal i com va explicar el regidor d'Hisenda, Lluís Marco, el Porta a Porta "és un model que pretén arribar, tal com marca la llei, a una taxa justa, és a dir, una taxa en què es pagui per allò que es genera, tenint en compte els bons i els mals comportaments". El que es preten amb aquestes modificacions és "estimular la participació en la bona gestió dels residus i la recuperació dels mateixos per a una economia circular".

Així, aquest és un primer pas en l'evolució d'aquesta taxa, que busca arribar al pagament per generació, amb l'objectiu final de la no generació de residus (residu zero).

A més, també s'estableix una reducció del 10 % de la taxa als habitatges que hagin utilitzat la deixalleria (tant la fixa com la mòbil) un mínim de 10 vegades durant l’exercici anterior. L’acreditació es farà per mitjà de la targeta que l’Ajuntament habilitarà a tal efecte.

En aquest sentit, aquesta bonificació "es simplifica perquè ara es disposa de 4 deixalleries (una fixa i 3 punts itinerants), que permeten que molta més gent pugui aportar-hi tots aquells residus que no es recullen amb el PaP i que no són rebuig perquè es poden reciclar o reutilitzar o transformar. Amb aquesta modificació estem segurs que podem arribar a bonificar a molta més gent, calculem que fins a un 70% dels habitatges" (fins ara, només es beneficiava de la bonificació per ús de la deixalleria un 15% dels habitatges).

Els grups municipal a l'oposició es van mostrar desfavorables a aquests canvis. Des de Junts per la Garriga, Montse Llobet argumentava que, sumant les bonificacions possibles, només es pot arribar al 15%, mentre que fins ara es podia arribar al 20%. "Castiguem els ciutadans", va sentenciar.

"Creiem que hi ha més marge de treball en les bonificacions", va explicar Pep Tarradas, per part de la CUP. El regidor va afegir que la seva proposta va en favor d'una "taxa més progressiva".

En aquesta mateixa línia es va manifestar Alex Valiente, del PSC, qui va considerar les propostes de l'equip de govern "poc serioses i estudiades".

Finalment, Ángel Guillén, regidor de Ciutadans, va dir que "s'hauria de premiar aquells que reciclem bé, no penalitzar-nos amb un 5% menys de bonificació. Hi haurà un 20 o 30% de garriguencs a qui se li augmentarà la pressió fiscal sobre aquesta taxa".

La nova aplicació de la taxa es veurà reflectida en el rebut referent al 2023 (que els habitatges reben ja al 2024), un cop passat l'any i amb totes les dades del període recollides. El preu base de la taxa es manté en 188,32€.

La modificació es va aprovar amb 9 vots a favor (equip de govern) i 7 en contra (Junts, CUP, PSC i Ciutadans).

Tarifació progressiva per Les Caliues

El ple també va aprovar la modificació de l'ordenança que regula la taxa de l'Escola Bressol Municipal Les Caliues, per la qual passarà a regir-se per la tarifació progressiva. Així, s'estableixen 9 trams de pagament, basats en la renda familiar, que marquen un preu per a cada servei del centre (quotes inicial i mensuals, dinar i berenar, serveis d'acollida, etc).

Com va explicar Txell Catalan, regidora d'Educació, "en termes d'equitat i igualtat d'oportunitats, era lògic traslladar la tarifació progressiva a l'escola bressol", amb la finalitat de "millorar el dia a dia de la ciutadania de la Garriga".

PSC i CUP van considerar que aquesta tarifació "arriba tard" i que resulta "insuficient".

El punt es va aprovar per 12 a favor (de l'equip de govern, Junts i Ciutadans) i 4 abstencions (de CUP i PSC).

D'altra banda, també es va aprovar per 11 vots a favor (equip de govern i PSC) i 5 abstencions (Junts, CUP i Ciutadans) la modificació de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, per la qual s’estableix una bonificació del 100 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles clàssics.

Segons el regidor d'Hisenda, Lluís Marco, "la proposta que porta el govern per a dotar els ingressos del pressupost de l’Ajuntament per la part dels impostos, taxes i preus públics, no consistirà en l’increment de la pressió recaptatòria, sinó que s'ha tendit a la bonificació".

Et pot interessar