S'aproven els festius locals per al 2024

Última revisió 26-07-2023 20:36
27/07/2023

Seran el dissabte 3 d'agost i el dimarts 1 d'octubre de l'any vinent.

El ple del mes de juliol va dur a votació i aprovació els festius de caràcter local per a l'any 2024: els dies 3 d'agost (dissabte) i 1 d'octubre (dimarts).

Així, aquests festius s’incorporen, al calendari escolar per al curs 2023-24, aprovat pel Consell Escolar Municipal el passat mes de juny.

La resta de dies festius de l'any seran: 1 de gener (dilluns), 6 de gener (dissabte), 29 de març (divendres), 1 d’abril (dilluns), 1 de maig (dimecres), 24 de juny (dilluns), 15 d’agost (dijous), 11 de setembre (dimecres), 12 d’octubre (dissabte), 1 de novembre (divendres), 6 de desembre (divendres), 25 de desembre (dimecres), 26 de desembre (dijous).