Ple del mes de gener

Última revisió 21-01-2022 15:32
24/01/2022

El primer ple de l'any se celebra aquest dimecres, 26 de gener, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna, recuperant, així, la presencialitat.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci.

Ordre del dia:

  1. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de data 22 de desembre de 2021.
  2. Donar compte al Ple de les resolucions d’alcaldia i acords de la JGL.
  3. Revocar la competència delegada a la Junta de Govern Local consistent en l'establiment, ordenació, modificació i supressió dels preus públics.
  4. Aprovació de les tarifes del servei municipal de taxi per l'any 2022.
  5. Resolució del recurs de reposició potestatiu contra l’acord plenari d’aprovació definitiva de la Relació de lloc de treball de l’Ajuntament de la Garriga i del seu organisme autònom
  6. Aprovació de l’adhesió del municipi de la Garriga a l’Associació de Viles Termals de Catalunya i l’aprovació dels Estatuts reguladors de l’Associació de Viles termals de Catalunya.
  7. Aprovació  del conveni interadministratiu de col·laboració entre els ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, Les Franqueses del Vallès, la Garriga i Tagamanent per a l'execució del pla supramunicipal de prevenció del consum de drogues i la promoció de la salut C17-2022-2025.
  8. Moció, que presenta el grup municipal de JUNTS, per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost
  9. Moció que presenta el grup municipal de la CUP, en defensa de la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el català. 
  10. Precs i preguntes dels grups municipals.

Et pot interessar