L'Ajuntament manifesta la seva postura antifrau

Última revisió 20-10-2022 13:54
21/10/2022

El ple d'octubre aprova una declaració institucional antifrau i de lluita contra la corrupció.

El text aprovat pel consistori en ple remarca "el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat", actuant segons els "principis d'objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes”.

Així, s'estableix "un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, en el seu cas, esmenar les seves conseqüències".

L'aprovació de la declaració respon al compliment de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Govern d'Espanya, per al desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU.

Podeu llegir el text complet en el document adjunt.

Protecció de Can Violí

En la sessió plenària del mes d'octubre també es va aprovar per unanimitat l'aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística referent al sector B5 Can Violí, un cop desestimades les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del mes de maig. Gràcies a aquesta modificació, Can Violí deixarà de ser urbanitzable, evitant la construcció massiva d'habitatges.

En l'apartat de mocions, es van debatre dues. La primera, presentada pel PSC amb l'adhesió dels regidors i la regidora no adscrits, Jordi Pubill, Xavier Bernaldo, Juliet Grau i Joan Esteban, amb motiu del dia de record i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura, es va aprovar amb els vots a favor d'ERC i Junts per la Garriga, els vots en contra de la CUP i l'abstenció de Ciutadans.

La segona, presentada per la CUP, sobre els drets sexuals i reproductius, es va aprovar amb els vots de l'equip de govern, les abstencions de Junts per la Garriga i els vots en contra de PSC i Ciutadans.

Et pot interessar