L'Ajuntament encarrega un estudi sobre el pla d'usos de Can Luna

Última revisió 22-11-2013 11:13
21/11/2013

L’Ajuntament ha encarregat a la Diputació de Barcelona un estudi sobre el pla d’usos de Can Luna, que a finals de novembre haurà passat a mans municipals en la seva totalitat.
El projecte, que entra dins els programes de suport tècnic als municipis, estudiarà l’equipament, analitzarà l’estat actual i establirà propostes a curt, mig i llarg termini.

Detectar quines necessitats bàsiques caldrà millorar, amb quins recursos materials i d’espais es compta i analitzar quin ús se li pot donar tenint en compte la realitat cultural del municipi (xarxa d'equipaments, món associatiu,...) també són part del treball que realitzaran els tècnics de la Diputació.
L’estudi servirà de referència a l’equip de govern per tal de dedicir quins recursos econòmics i humans cal destinar a l’equipament i quina posició estratègica se li vol donar en el marc general dels equipaments i de la programació del conjunt del municipi.