Informació pràctica per a restaurants i comerços

Última revisió 28-05-2021 11:54
02/06/2021

Durant els darrers dies, els establiments de restauració estan rebent unes carpetes amb un recull informatiu de les normatives que els afecten, així com altres informacions d'interès.

Així, la carpeta consta d'un resum de la normativa local i autonòmica que els afecta, fent especial atenció al tema dels al·lèrgens (amb un cartell específic); un recull d'informació rellevant relativa al Medi Ambient (recollida de cartró, etc); informació sobre l'ASIC i com posar-s’hi en contacte; informació turística del municipi amb contactes del Centre de Visitants; un cartell d'aforament d'acord amb la darrera normativa; un cartell de Consum informant sobre la disponibilitat de fulls de reclamació i un model de full de reclamació; un rètol de prohibició de venda d'alcohol a menors; un fulletó informatiu per a la clientela sobre mesures d'higiene; i finalment, una salutació de l'alcaldessa i la regidora de Promoció Econòmica.

En els propers dies, es començarà fer el repartiment d'una carpeta amb continguts similars per al sector comercial i de serveis.

Enllaços