Aquest dimecres, ple municipal de desembre

Última revisió 15-12-2023 16:08
19/12/2023

El ple del mes de desembre, darrer de l'any 2023, tindrà lloc aquest dimecres, dia 20, a les 19 hores, a la sala de plens de l'ajuntament.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia

 1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 18 d'octubre de 2023
 2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 29 de novembre de 2023
 3. Donar compte al Ple de la resolució de nomenament de la Quarta tinenta d'alcalde pel mandat 2023-2027
 4. Donar compte al Ple de les resolucions de modificació de les delegacions genèriques encomanades als regidors i regidores  de la corporació pel mandat 2023-2027
 5. Donar compte al Ple de l'acord de la  Comissió de Preus de Catalunya  pel que s'autoritzà les  noves tarifes del servei de  subministrament d'aigua de la companyia Aigües Vilanova
 6. Donar compte al Ple de les resolucions d’alcaldia del 17 de novembre al 12 de desembre i dels acords de la JGL del 4 de desembre de 2023
 7. Modificació de les "Bases reguladores del concurs del cartell de la Festa Major de la Garriga"
 8. Modificació de les "Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre per a la realització d'activitats o actuacions culturals durant l'any en curs"
 9. Modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats esportives en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats o actuacions de promoció esportiva a la Garriga
 10. Aprovar l'ordre de continuïtat del contracte de gestió del servei de subministrament d'aigua
 11. Iniciar el procediment per a l'actualització de tarifes del servei de subministrament d'aigua potable a la Garriga
 12. Aprovació de les propostes de fallits d'anys anteriors presentada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant el mes de novembre de 2023
 13. Proposta baixa de drets pendents d'exercicis anteriors
 14. Aprovació del Pla de Sanejament de l'Ajuntament de la Garriga per a l'exercici 2024
 15. Aprovació de la modificació de les "Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per les associacions veïnals del municipi de la Garriga"
 16. Inici de l'expedient i encàrrec a la Comissió de Serveis a les Persones de la redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança reguladora de l'aparcament per persones amb mobilitat reduïda de la Garriga
 17. Inici de l'expedient i encàrrec a la Comissió de Serveis a les Persones per la redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança reguladora de la inspecció de pisos buits al municipi de la Garriga
 18. Aprovació del calendari de sessions plenàries ordinàries per l'any 2024
 19. Moció que presenta el grup municipal CUP-AMUNT de la Garriga per promoure una consulta popular sobre el model de gestió del servei d'abastament d'aigua potable a la Garriga
 20. Precs i preguntes

Et pot interessar