Aquest dimecres, ple del mes de març

Última revisió 29-03-2022 09:54
29/03/2022

El ple del mes de març se celebra aquest dimecres, dia 30, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia

 1. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de data 23 de febrer de 2022.
 2. Donar compte al Ple de les resolucions d’alcaldia i acords de la JGL.
 3. Donar compte de l'informe d'Intervenció referent a la justificació de les aportacions dels grups municipals.
 4. Donar compte al Ple de l'aprovació definitiva de  la Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector B3 Can Vilanova.
 5. Donar compte al Ple de l'aprovació definitiva de  la Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector B4 Can Poi.
 6. Acordar donar tràmit d'audiència a la concessionària del contracte de gestió de les piscines municipals, en l'expedient per determinar el restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió, com a conseqüència de la COVID 19.
 7. Aprovació de la modificació de crèdit número 2022/8. Modalitat crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit.
 8. Aprovació del canvi de denominació del Barri Centre per passar a anomenar-lo Barri de Sant Roc - El Centre i aprovació de la denominació dels barris de la Garriga segons plànol adjunt
 9. Aprovació de l'addenda del conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de la Garriga de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per l'exercici 2022.
 10. Aprovació de les Bases reguladores  per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l’atorgament d’ajuts econòmics per la conservació i subministres de l’habitatge de persones propietàries que siguin famílies monoparentals i/o pensionistes.
 11. Adhesió a la Declaració Institucional del Dia Internacional de les Dones -8M-.
 12. Moció en suport ILJ impulsada per la magistrada Lucía Avilés  sobre  "La violència econòmica com a forma de violència de gènere" que presenta la regidora no adscrita Sra. Grau, amb l'adhesió  d'ERC+Acord-AM, JUNTS, CUP-Amunt i els regidors no adscrits Sr. Pubill, Sr. Esteban i Sr. Bernaldo.
 13. Precs i preguntes dels grups municipals.

Et pot interessar