Contractes de gestió de servei públic

En els darrers anys L’Ajuntament de la Garriga ha realitzat diversos contractes de gestió de servei públic mitjançant concessió administrativa, per a gestionar de manera indirecta els serveis municipals que seguidament es detallen, així com els seus responsables:

 • Piscines municipals
  • Empresa concessionària: IGE BCN SL
  • Responsable: Tècnic d’esports
 • Escola Bressol Municipal:
  • Empresa concessionària: Suara Serveis SCL
  • Responsable: Tècnica superior d’educació - Cap de serveis a les persones
 • Bar dels pinetons
  • Empresa concessionària: M. Carmen Jimenez
  • Responsable: Tècnic Assessor de via pública
 • Bar del teatre
  • Aquest contracte actualment no està concessionat
  • Responsable: Tècnica de cultura
 • Recollida d’escombraries
  • Empresa concessionària:CESPA SA
  • Responsable: Tècnica de Mediambient
 • Cementiri municipal:
  • Empresa concessionària:Pisan - DUE UTE
  • Responsable: TAG de secretaria
 • Casals infantils
  • Empresa concessionària: Ancon lleure i oci SL
  • Responsable: Tècnica d’educació
 • Concessió d’aigües municipals;
  • Empresa concessionària:SOREA
  • Responsable: Enginyer municipal - Cap de serveis territorials
 • Servei de manteniment, gestió i control de les zones d’estacionament regulat amb limitació horària de pagament (zona Blava) i gratuïtes (zona vermella).
  • Empresa concessionària:Continental Parking SL
  • Responsable: Tècnic assessor de via pública
 • Oficina de consum
  • Empresa concessionària: Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)
  • Responsable: Secretari
 • Zona Blava
  • Empresa concessionària: Giropark SA
  • Responsable: Tècnic assessor de via pública

Per aconseguir un control real i efectiu de l’execució de cadascun dels contractes esmentats afavorint així una gestió eficaç, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2015 va acordar entre d'altres, crear un òrgan tècnic de control i seguiment dels diferents contractes de gestió indirecta mitjançant concessió administrativa dels serveis públics municipals.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-12-2019 00:50