Inventari de béns i drets


AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
 • Relació patrimonial dels béns i drets municipals
  • Per llibre, epígraf i subepígraf
  • Per classificació
 • Relació dels béns immobles amb la seva situació patrimonial:
  • Terrenys urbans
  • Finques rústiques
  • Edificis
  • Cementiris
  • Instal·lacions esportives i d’esbarjo a l’aire lliure
  • Infraestructures comunes dels centres
  • Terrenys considerats inversions immobiliàries
  • Terrenys urbans PPS
 • Relació dels béns mobles d’alt valor econòmic i béns historicoartístics
  • Mobles de valor econòmic considerable
  • Edificis historicoartístics
  • Obres civils historicoartístiques
  • Documents històrics
  • Pintures
  • Escultures
  • Mobiliari artístic
 • Relació dels vehicles municipals amb la seva situació patrimonial

ORGANISME AUTÒNOM DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

 • Relació patrimonial dels béns i drets municipals
  • Per llibre, epígraf i subepígraf
  • Per classificació
 • Relació dels béns immobles amb la seva situació patrimonial:
  • Edificis
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-11-2019 12:49