Convenis


Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes i/o persones per a dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.

En aquest apartat es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que es deriven, si és el cas.


Títol    Document    Url
Relació convenis exercici 2019  Relació convenis exercici 2019   Enllaç
Relació convenis exercici 2018  Relació convenis exercici 2018   Enllaç
Relació convenis exercici 2017  Relació convenis exercici 2017   Enllaç
Relació convenis primer semestre exercici 2016.  Relació convenis primer semestre exercici 2016.   Enllaç
Relació convenis segon semestre exercici 2016.  Relació convenis segon semestre exercici 2016.   Enllaç
Relació convenis primer semestre exercici 2015.  Relació convenis primer semestre exercici 2015.   Enllaç
Relació convenis segon semestre exercici 2015.  Relació convenis segon semestre exercici 2015.   Enllaç
Relació convenis exercici 2014  Relació convenis exercici 2014   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-11-2019 11:58