Regidoria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

La regidoria treballa les TIC que han esdevingut eines estratègiques ja que incideixen de manera directa en l’activitat diària de l’administració, actuen de suport en els processos complexes i aporten valor afegit al govern i gestió de les corporacions municipals.

Un dels objectius principals d’aquest Pla d’Acció Municipal és la transparència. Dins del marc de la Societat del Coneixement s’han identificat els diferents
objectius i accions tenint en compte aquests enfocaments:

  • els models organitzatius i de gestió de la informació de l’ens municipal (SOC)
  • el dimensionat de les tecnologies i les comunicacions (TIC) que faciliten la infraestructura de maquinari i programari
  • l’estructuració i organització de l’àrea de SOC/TIC per tal de donar cobertura a les necessitats tecnològiques del consistori
     

Informació relacionada