Ocupació via pública: ocupació part d'un vial

Sol·licitud de permís per ocupar part d'un carrer sense interrompre la circulació (per descarregar material d'obres, instal·lar grues, realitzar una mudança i altres.

Atenció:

Cal fer aquest tràmit amb temps suficient (mínim 72 hores) per advertir els usuaris de la via pública.

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

 

Qui el pot demanar?

El responsable de l'activitat que s'ha de realitzar i que motiva la petició
Un cop atorgat el permís, el titular està obligat a:
- Senyalitzar el tall de carrer prèviament amb els elements necessaris
- Retirar la senyalització un cop acabada l'activitat que ha motivat la sol·licitud
- En el cas d'una mudança, serà el mateix sol·licitant o el propietari del camió qui col·locarà els senyals mòbils de prohibit estacionar ( model 308) d'un dia per l'altre

Quan es dóna resposta?

Immediata

Documentació necessària?

 S'ha de presentar una sol·licitud, segons el model normalitzat ( I- 001) , que ha de contenir: - Identificació del sol.licitant, amb indicació de les dades fiscals - Descripció detallada de l'activitat que motiva la sol.licitud - Nom del carrer o tram de carrer que es vol ocupar - Números del carrer davant dels quals es realitzarà l'ocupació - Carrils de circulació afectats - Dia i hora d'inici i fi - Mesures preventives que el sol·licitant proposa habilitarCanals de tramitació

PresencialmentComissaria de la Policia Local Carrer Centre, 608530 - La Garriga (Barcelona)Oficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació necessària.

Preu

Art. 6, tarifa 1 de l'Ordenança municipal T01, Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-07-2023 15:33