Llicència de divisió horitzontal

Llicència municipal per dividir una edificació existent en vàries entitats registrals.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

La propietat de la finca

Quan es dóna resposta?

Dos mesos

Documentació necessària?

 Cal presentar instància de sol·licitud

 Nota simple o certificació registral de la finca, on hi consti la descripció de la finca o edificació, amb indicació de la data d'expedició.

 Pro forma de l'escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Segons Ordenança T06, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-07-2023 14:33