Llicència de divisió horitzontal

Llicència municipal per dividir una edificació existent en vàries entitats registrals.

Qui el pot demanar?

La propietat de la finca

Quan es dóna resposta?

Dos mesos

Documentació necessària?

 Cal presentar instància de sol·licitud

 Nota simple o certificació registral de la finca, on hi consti la descripció de la finca o edificació, amb indicació de la data d'expedició.

 Pro forma de l'escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Segons Ordenança T06, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-04-2020 17:36