Incidències de serveis

02/05/2024 Incidència Serveis AOC - INCIDÈNCIA RESOLTA

 

Us informem que hi ha una incidència dels serveis AOC següents:. 

 • e-NOTUM,
 • e-TAULER,
 • e-TRAM,
 • e-VALISA,
 • EACAT,
 • Perfil de contractant (PSCP),
 • Registre Públic de Contractes (RPC),
 • Registre unificat (MUX),
 • Transparència i SEU-e,
 • Vàlid (Validador-PSIS, Signador centralitzat, etc.),
 • Via Oberta,
 • EFACT,
 • idcatMobil (altes amb certificat)
 • Portasignatures
 • Representa
 • Còpia

Els serveis e-TRAM que estan afectats són:

 • Exercici del dret d'accés
 • Exercici del dret a la limitació del tractament
 • Exercici del dret d'oposició
 • Exercici del dret de rectificació
 • Exercici del dret de supressió
 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
 • Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
 • Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables
 • Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa
 • Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de càracter extraordinari
 • Consulta prèvia de classificació de l'activitat
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària
 • Llicència ambiental (Annex II)
 • Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
 • Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
 • Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial
 • Sol·licitud d'accés a la informació pública
 • Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
 • Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2024 15:20