Sol·licitud del vot per correu a les eleccions 21D

Última revisió 15-11-2017 12:52
14/11/2017

Els electors/es que el dia de les eleccions del 21D no seran al municipi on els hi correspon votar (sense sortir de l’Estat espanyol) o que no podran anar en aquesta data a la Mesa electoral on els hi toca votar, poden sol·licitar el vot per correu fins l'11 de desembre.

Aquesta sol·licitud s’ha de fer a les oficines de correus. Amb la següent documentació:

  • Imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral facilitat per l’oficina de correus.
  • Original del document d’identitat, premis de conduir o passaport. S’acceptarà la presentació d’aquests documents encara que estiguin caducats.

Un cop feta la sol·licitud a partir del 1 de desembre i fins el 14 de desembre, l’Oficina del Cens Electoral, enviaran per correu certificat al domicili de l’elector, tota la documentació necessària per poder votar per correu. Aquesta documentació la haurà de recollir personalment la persona sol·licitant.

L’elector ha d’introduir la papereta de votació escollida en el sobre de votació i l’ha de tancar i juntament amb la certificació d’inscripció en el Cens Electoral, s’han d’introduir en el sobre on figura l’adreça de la Mesa electoral on li correspon votar.

Aquest sobre amb el vot s’ha de certificat a l’oficina de correus i tenen de temps fins el 17 de desembre.

És molt important tenir present que un cop feta la sol·licitud del vot per correu, ja no es pot votar personalment a la Mesa electoral.

Vot per correu elector temporalment a l’estranger.

Els electors residents a Catalunya que es trobin temporalment a l'estranger, una vegada efectuada la convocatòria i que prevegin romandre en aquesta situació fins al dia de la votació, i que desitgen participar en les eleccions, han de figurar inscrits en el Registre de Matrícula Consular com no residents i sol·licitar la documentació per exercir el dret de sufragi des de l'estranger a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, no més tard del dia 22 de novembre. Aquesta sol·licitud s'ha de lliurar personalment a l'Oficina consular de carrera o secció consular de Ambaixada (Consolat espanyol més pròxim a la seva residència a l'estranger).

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l'elector al domicili a l'estranger indicat en la sol·licitud, entre el 25 de novembre i l'1 de desembre per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot. Aquest termini pot ampliar-se fins al 9 de desembre en el cas d'haver impugnació de candidats. Rebuda la documentació, els electors han d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 17 de desembre.

vot per correu
vot per correu