Prohibit alimentar els ànecs

Última revisió 27-01-2020 08:32
24/01/2020

A la Garriga, cuidem la fauna i l'entorn.

Des de l’Àrea de Salut Pública es recorda la prohibició de donar menjar als ànecs i a la resta d’animals salvatges autòctons presents al terme de la Garriga, tal com marca l’ordenança municipal núm. G15. La mateixa ordenança estableix la prohibició d’alimentar els coloms que hi ha a la via pública. L’objectiu és evitar-ne la proliferació descontrolada i els perills higenicosanitaris que se’n podrien derivar.

Ànecs
Ànecs