Il·luminació a la pista d'atletisme

Última revisió 21-02-2020 10:15
21/02/2020

Aquesta setmana s'ha posat en servei la instal·lació d’enllumenat de la pista d’atletisme i el circuit per a bicicletes de la zona de Can Terrers.

La il·luminació s’ha fet amb 50 punts de llum de baix consum que s’alimenten d’una placa solar i una bateria que porten incorporades.

Per reduir encara més el consum, cada fanal té un sensor de presència que fa que quan no hi ha ningú a la zona la intensitat dels LED disminueixi un 30%.

A la pista d’atletisme s’hi han posat 32 fanals repartits per la part interior de l’oval. Al circuit de bicicletes se n’han col·locat 18 més, situats a les tres columnes centrals de l’espai perquè interfereixen el mínim possible en el diversos recorreguts que s’hi han dissenyat.

L’actuació l’ha feta una empresa local i ha tingut un cost aproximat de 15.000 euros.

La pista il·luminada
La pista il·luminada