Control de la processionària

Última revisió 06-03-2019 11:12
11/03/2019

Des de finals de la setmana passada, els equips de manteniment de zones verdes de la Garriga estan treballant en el seguiment i control de la processionària.

Divendres es van començar a treure bosses al nus viari nord i a la zona de Pinetons. També s’està treballant en la zona de Can Terrers i es preveu continuar fent el control d’aquest animal.

Es tracta d’un lepidòpter defoliador que, a més de causar danys en les fulles dels arbres, provoca afectacions urticants i trastorns al·lèrgics en persones i animals. Dins de la gestió integrada de plagues que es du a terme des de l’Ajuntament, ja fa anys que s’ha eliminat el tractament amb insecticida selectiu, i es treballa amb un producte biològic (Bacillus thuringiensis), que no està classificat ni com a tòxic, ni irritant, ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes vius. Aquest element viu és molt delicat i cal aplicar-ho en el moment on la processionària es troba en un estat del seu cicle vital molt concret per tal que l’afecti i per tant elimini la plaga de l’arbre. Aquest sensibilitat fa que ens alguns espais el tractament pugui resultar ineficaç i surtin les clàssiques bosses de processionària.

Per evitar ho, aquest any s'han incorporat en moltes zones d’alt risc, com escoles i zones d’esbarjo, el tractaments amb el sistema d’endoteràpia vegetal. Aquest sistema funciona amb una injecció als vasos de l’arbre amb un producte que per les seves vies internes arriba a les fulles, que quan volen ser menjades per l’insecte moren.

En cas de detectar alguna bossa en els pins de la Garriga, cal avisar l’Ajuntament i no quedar-se en la zona de l’arbre afectat. Des de l’Ajuntament es procedirà a eliminar la bossa de manera mecànica, ja que si la bossa cau a terra pel vent o alguna altra acció pot produir urticàries i al·lèrgies.

Processionària
Processionària