Canvis al Porta a porta per les obres de la R3

Última revisió 13-10-2023 13:01
13/10/2023

La recollida Porta a porta del veïnat que viu a la zona de la ronda del Carril entre passeig dels Til·lers i Ignasi Sala ha canviat des del 12 d'octubre passat.

Les obres de desdoblament de la R3, que tallaran aquesta via els propers mesos, modifiquen els diferents punts de recollida.

Així les persones que visquin a la zona delimitada entre passeig dels Til·lers i carrer Castell, han de deixar els cubells a la cantonada de rda Carril/pg Til·lers.

Per contra, les persones que visquin a ronda del Carril entre Castell i Ignasi Sala, hauran de deixar els seus residus a Ignasi Sala/rda Carril.

I per últim, les persones que visquin al carrer Castell han de deixar els cubells i bosses al costat del contenidor de vidre.