Ajuts de la Generalitat per pagar el lloguer

Última revisió 28-04-2021 09:16
28/04/2021

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria ordinària d’ajuts al pagament del lloguer per a aquest any 2021.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, són titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que és domicili habitual.

L'ajut, que es pot demanar del 27 d’abril al 4 de juny  de 2021, és per lloguers que no superin els 800 € mensuals  (excepte en casos especials que l'import màxim és de 900 €)

El tràmit es pot fer de manera virtual (cal certificat electrònic) o a demanant cita prèvia per Ajut lloguer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de la Garriga, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Per més informació sobre el tràmit: 93 871 90 95 o al 93 860 50 50 ext. 2702.

 

Com fer la tramitació?

 • Recollida de documentació (formularis, instància i guia): a la porta de l’ajuntament sense demanar cita prèvia o descarregant els documents adjunts (documentació, sol·licitud de subvenció, de transferència i de finestreta única -descarregar des de l'apartat de documents adjunts d'aquest notícia)
 • Es poden presentar les sol·licituds de tres maneres diferents :
 • Documentació a presentar: (no s’han de presentar fotocòpies, només originals).
  • Instància de finestreta única.
  • Formulari sol·licitud.
  • Full de transferència bancària. Signat per la persona sol·licitant i signat pel banc. També es pot aportar un document equivalent, però preferentment millor el document de l’Agència de l’Habitatge.
  • Volant de convivència. S’incorpora directament a l’expedient al moment de fer el tràmit de sol·licitud.
  • Llibre de família.
  • Contracte de lloguer.
  • Rebuts pagats de 2021 fins abril, maig o juny depenent de quan facin el tràmit.
   • Només rebuts pagats amb domiciliació bancària, transferència bancària, ingrés en compte o pagats a través de l’administrador.
   • No s’accepten rebuts pagats en metàl·lic. Només s’accepten aquests rebuts en el cas que aquests siguin anteriors a la data de la convocatòria.
  • Acreditació d’Ingressos de totes les persones en edat laboral i/o majors d’edat: únicament es poden acreditar ingressos de l’any 2019.
  • Els ingressos s’acreditaran d’alguna de les següents maneres:
   • Declaració IRPF 2019. (No cal aportar).
   • Certificat imputacions Hisenda 2019. Només aquelles persones que l’any 2019 no estaven obligades a presentar declaració IRPF. (No cal aportar).
   • Pensions no contributives. (PNC). Cal presentar aquesta documentació.
  • Certificat de renda garantida. Cal presentar aquesta documentació

Lloguer
Lloguer

Enllaços