Ajut per a subministraments bàsics

Última revisió 30-04-2020 00:22
30/04/2020

Des d’avui es pot sol·licitar la prestació d’urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per la Covid-19 que no hagin cobrat l’atur.

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària de la COVID-19, la Generalitat ha creat un ajut extraordinari per a les despeses de primera necessitat.

L’import serà de 200 euros en un únic pagament, que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

L'ajut extraordinari és per a persones treballadores per compte d'altri o autònomes amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la COVID-19.

El podran sol·licitar les persones afectades per un expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o personal treballador per compte propi que hagi hagut de suspendre o reduir la seva activitat.  En tots els casos, han de tenir càrregues familiars.

Els ingressos econòmics per part de la persona sol·licitant i tota la unitat familiar durant l’estat d’alarma han d’haver experimentat una reducció superior al 30% respecte als ingressos mensuals acreditats el passat mes de febrer. A més, els ingressos durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser de mitjana inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

Segons informa el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat aquest és un ajut per fer front als efectes socials immediats de la crisi sanitària. Es calcula que se’n podran beneficiar unes 300.000 persones.

Com puc sol·licitar l’ajut?

Per sol·licitar l’ajut i per consultar-ne tota la informació relacionada, podeu accedir a Preguntes freqüents sobre l’ajut de subministraments bàsics.

 

La Generalitat obre una prestació d'urgència.
La Generalitat obre una prestació d'urgència.