Pla especial de protecció del patrimoni

Última revisió 20-01-2020 12:16
23/01/2020

Un catàleg amb 439 béns catalogats

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament el Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de la Garriga. Aquesta eina ha de servir per establir mesures per conservar el patrimoni, recuperar-lo i millorar-lo.

El nucli antic de la Garriga, el seu ric patrimoni rural, el refugi antiaeri, l’arquitectura modernista, el patrimoni industrial, la vil·la romana de Can Terrers,  l’espai fluvial del riu Congost, el Passeig, el rec Monar, el conjunt de la Doma o l’ermita de Santa Maria del Camí, són alguns dels valors patrimonials que ressalta el document. Per a la seva redacció s’han confeccionat les fitxes dels 439 béns catalogats del municipi (arquitectònics i urbanístics, arqueològics i paleontològics, i béns ambientals i paisatgístics).

Pla especial de protecció del patrimoni
Pla especial de protecció del patrimoni