La Taula de Mobilitat avança cap a una nova fase

Última revisió 13-01-2022 13:08
13/01/2022

Un cop celebrades les tres trobades participatives de la Taula de Mobilitat, les propostes aportades per les persones que hi van participar seran estudiades a nivell tècnic i polític per valorar si poden servir per implementar l'Estudi de mobilitat urbana sostenible de la Garriga.

La mobilitat activa a peu, la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal i el vehicle privat. Són els tres grans temes que van centrar les trobades participatives de la Taula de Mobilitat, uns espais de debat on la ciutadania va poder donar la seva visió de la mobilitat a la Garriga i aportar les seves idees i propostes.

En les sessions, hi van participar 32, 18 i 18 persones respectivament. Cada taller va començar amb una explicació introductòria i una descripció d'objectius i propostes. Tot seguit, en grups d'entre 4 i 5 persones, es debatien aquests objectius i se'n feien valoracions i noves propostes. Finalment, es posaven en comú totes les aportacions.

Ara, totes les aportacions recollides s'han traslladat als equips tècnics de l'Ajuntament, per tal de fer-ne la valoració pertinent i comprovar si poden incorporar-se a la implementació de l'Estudi de mobilitat urbana sostenible de la Garriga.

Algunes de les propostes recollides:

Sessió 1

 • Limitació de l'accés del vehicle privat als centres educatius
 • Regulació de circulació de bicis i patinets per evitar conflictes amb vianants
 • Promoció de les zones d'aparcament
 • Ampliació de voreres
 • Foment dels camins escolars
 • Millora de la il·luminació de determinades zones

Sessió 2

 • Interconnexió de totes les vies ciclables
 • Garantia que els carrils bici arribin a tots els centres educatius
 • Reforma de la carretera Nova per incorporar dos carrils bici
 • Reforç de la seguretat en els itineraris compartits amb altres vehicles
 • Ampliació dels itineraris bici-bus escolar
 • Instal·lació de més aparcaments segurs per a bicis

Sessió 3

 • Ampliació de la ZBE (mobilitat activa prioritària) a les zones escolars
 • Restricció de l’accés al centre amb cotxe sense raó justificada
 • Ampliació de voreres al Carrer Calàbria, entre el Forn del Sol i Can Santa Digna
 • Mesures per potenciar els vehicles no contaminants
 • Garantir places d’aparcament al centre prioritàries a la mobilitat reduïda
 • Ampliació de la zona blava
 • Reducció de les zones vermella a 30 minuts i repartir-les estratègicament a d’altres carrers

Sobre la supressió passos a nivell: el projecte preveu crear un nou pas inferior per a vianants, reurbanitzar diversos carrers i cruïlles i millorar camins i accessibilitats. També es preveu ampliar voreres al carrer Figueral i modificar l'itinerari d'entrada al centre, amb diverses opcions de canvis de sentit d'alguns carrers.

Davant d'aquestes previsions, les persones participants a la tercera Taula de Mobilitat van remarcar la necessitat de tallar el trànsit a l'entorn de les escoles, la possibilitat de suprimir algunes línies d'aparcament o la importància de mantenir algun pas per a vianants i bicicletes en la zona propera al bosc.