Comunicat de la Fundació Asil Hospital

Última revisió 02-04-2020 22:36
03/04/2020

El centre explica quina és la situació a la residència, com es treballa i quines mesures s'han pres davant la crisi sanitària. 

A continuació, us reproduïm el comunicat que ha publicat.

COMUNICAT:

Des del dia 14 de març,  l’Asil Hospital ha seguit les recomanacions i mesures preventives de CatSalut restringint les visites de familiars i, des del dia 27 de març, aïllant les persones residents a les seves habitacions. També s’han reestructurat espais i el funcionament diari de la institució, tot limitant els desplaçaments interns per tal de minimitzar les afectacions.
 
El personal està treballant, com sempre, amb el màxim rigor i dedicació. Des del dia 16 de març, hi ha hagut 24 baixes d’IT (amb simptomatologia semblant a la produïda per Covid-19), entre elles la del director Dr. Joan Cruells i la del director mèdic Dr. Santi Montal, per pneumònia derivada de Covid-19. S’ha aconseguit cobrir més del 90 % de les baixes amb personal substitut per tal de garantir l’atenció de totes les persones residents. Durant aquests dies, s’han revisat i coordinat les necessitats de material de protecció per al personal, amb l’objectiu d’anar subministrant l’equip necessari perquè pugui desenvolupar la seva tasca i de minimitzar els riscos de contagi.

Fins al dia 1 d’abril, hem de lamentar la defunció de 16 residents. Dos d’ells van morir a l’Hospital de Granollers amb test positiu de Covid-19. De la resta, no en podem confirmar amb exactitud la causa de la mort perquè no se’ls va poder realitzar cap test. A dia 1 d’abril, hi havia 12 persones amb un estat febril per sota de 37.5º i 6 persones amb  simptomatologia per sobre d’aquesta temperatura. Diàriament s’envien les dades de l’estat de les persones residents tant als famílies com a l’Ajuntament i al Departament de Salut.

Volem agrair el suport i l’ajut del Servei Mèdic de MUTUAM, del Servei Mèdic del CAP de la Garriga, del Departament de Salut, del Servei de Vigilància Epidemiològica  del Vallès i de l’Ajuntament de la Garriga,  entre d’altres, amb els quals estem en contacte constant, així com la generositat de particulars i de la xarxa de voluntariat de la Garriga que ens ha cedit material protector i que no para de fabricar-ne per a renovar-lo i augmentar-lo.

Finalment, volem agrair la dedicació de tot el personal de la residència, que com sempre està fent possible que la nostra gent gran estigui atesa en les millors condicions; i de les famílies, que aquests dies no poden visitar presencialment les persones residents i que suporten també una gran pressió.