Convocatòria pública per a formar part d'una borsa de la categoria de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup C1, per a cobrir temporalment vacants o substitucions d'aquest personal

El termini de presentació de mèrits va del 22/07/2022 al 29/07/2022 amdós inclosos.

La data de la prova pràctica és el 22/07/2022

El termini de presentació de sol·licituds va del 14/06/2022 al 04/07/2022, ambdós inclosos.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat amb tota la documentació requerida en el mateix.

14/06/2022
Fins el 14/06/2027
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-08-2022 11:31