Convocatòria del procés de selecció d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana adscrita a Joventut per a la coordinació de projecte C-17, grup A2 mitjançant concurs oposició

El termini per presentar sol·licituds per participar en el procés de selecció va del 16/04/2019 al 6/05/2019 ambdós inclosos - Termini tancat

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

15/04/2019
Fins el 21/11/2024
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2023 11:10