Concurs oposició per a la selecció d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de sistemes d'informació geogràfica, grup de classificació A2, vacant a la plantilla de personal funcionari

Acta final

Acta del tribunal

Resolució de l’aprovació de les dates de la 2a i 3a prova de tècnic SIG: es faran el dia 04/05/2023, a les 9 h, a l’Aula 3 de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga (EMAD), C/Negociant, 79.

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses i excloses. El termini per poder fer esmenes és del 14/02/2023 al 27/02/2023 , ambdós inclosos.

El termini de presentació de sol·licituds va del 21/12/2022 al 09/01/2023, ambdós inclosos.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat amb tota la documentació requerida en el mateix.

21/12/2022
Hora inici 02:00
Fins el 13/12/2027
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-11-2023 08:47