Concurs-oposició per a la selecció d'una plaça de tècnic/a d'administració general, A1, adscrit a secretaria

Es convoca les persones admeses per a la realització dels exercicis de la fase d’oposició el dia 21/03/2024, a la Casa Consistorial, Plaça de l’Església 2, a les 9.00 hores.

El termini per presentar esmenes o reclamacions: del 16 al 29 de febrer de 2024 (ambdós inclosos). 

El termini de presentació de sol·licituds: del 13 de desembre de 2023 i fins l'1 de gener de 2024, ambdós inclosos (20 dies naturals).

Cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat amb tota la documentació requerida en el mateix.

20/11/2023
Fins el 29/05/2028
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-05-2024 15:10