Asfaltat de la ctra de l'Ametlla del 2 al 4 d'abril

Última revisió 27-03-2024 14:22
28/03/2024

La setmana del 2 d’abril s'asfaltarà la ctra. de l’Ametlla des de la rotonda d’enllaç amb la C-17 fins a la Ctra. Nova i des de la Ctra. Nova fins al Carrer dels Banys de la Garriga.

L'actuació comportarà afectacions al trànsit i caldrà optar per recorreguts alternatius

  •  El 2 d’abril, el tram de la carretera abans del pont del riu Congost i fins abans del carrer Satel·lits quedarà completament tallat al trànsit. Tots els vehicles hauran d’accedir al municipi pel carrer Ramon Ciurans i pel pont del carrer Bages

  • El 3 d’abril es tallarà el tram des de la benzinera del carrer Satèl·lits fins a la ctra. Nova  a excepció pels autobusos de línia.  El recorregut alternatiu serà pel carrer Vulcà. Els carrers de la zona que van fins ctra Ametlla (Fra Benet, Satel·lits i Ceràmica) seran d'ús exclusiu pel veïnat

  • El dijous 4 es tallarà el trànsit  al tram que va des de la ctra. Nova fins al carrer dels Banys . En aquest cas, el recorregut alternatiu és pel carrer Ramon Pasqual, si véns de Granollers o pel carrer Nou si véns de Vic.  Els carrers de la zona (Canonge Cullell, St Francesc, Anselm Clavé, Consell...), que van a parar a aquesta via, seran d’ús exclusius per al veïnat