La participació ciutadana, un dret

Última revisió 01-12-2017 13:15
04/12/2017

La participació ciutadana és el dret que té la ciutadania d’implicar-se en els assumptes públics més enllà de la participació electoral. A la Garriga existeixen diferents canals presencials i virtuals de participació.

Mecanismes puntuals

Una manera de participar en les polítiques municipals és assistint a les audiències públiques i reunions informatives que l’Ajuntament convoca sobre temes d’interès municipal, intervenint als plens municipals (inclouen torn de paraules per al públic), votant a les consultes ciutadanes com el recent procés de pressupost participatiu o presentant iniciatives concretes a l’Ajuntament.

Espais formals i processos concrets

També es pot participar als consells sectorials, que són òrgans formals de participació temàtics en què entitats, ciutadania i responsables municipals debaten i fan propostes sobre un àmbit concret. A la Garriga hi ha el Consell Escolar Municipal, el Consell de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, el Consell d’Infants i el Consell d’Esports.

Una altra via són les comissions de treball: grups de persones o entitats que es reuneixen per a dur a terme activitats relacionades amb un projecte concret. Actualment, hi ha diverses comissions actives, com la comissió de Reis i la comissió de Festa Major.

Processos participatius
Finalment, també hi ha l’opció d’implicar-se en processos de participació que l’Ajuntament obre per a temes concrets, com són els pressupostos municipals, els usos de Can Luna  o el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, entre d’altres.

participar
participar