Excavació arqueològica a la Doma

Última revisió 06-04-2022 18:05
07/04/2022

Al llarg d'aquesta setmana, s’està realitzant una intervenció arqueològica a la sagristia de l’església de la Doma.

En concret s’està excavant una galeria subterrània que, a nivell d’hipòtesi, sembla equiparable a les galeries subterrànies construïdes entre els segles XVI i XVIII a l’interior de moltes construccions (singularment masies) del Vallès, el Maresme i zones properes.

La intervenció ha de servir per corroborar o descartar aquesta hipòtesi, així com per estudiar i documentar l’estructura i intentar datar-ne el moment de construcció i el d’abandonament.