El Pla de màrqueting turístic marca el full de ruta per als propers anys

Última revisió 29-11-2021 12:17
07/12/2021

El pla posa la mirada en aconseguir fer créixer l’economia local de forma sostenible, sense perdre la qualitat de vida de la comunitat que hi viu ni l’equilibri mediambiental.

El passat mes de febrer, l'Ajuntament engegava un pla de màrqueting turístic amb l'objectiu d’identificar quines són les singularitats de la Garriga, per posar-les en valor i comunicar-les per atreure nous visitants. Després de vuit mesos de treball, les conclusions, objectius i estratègies a treballar veuen la llum i marquen el camí a seguir en els propers anys.

El projecte està subvencionat per la Diputació de Barcelona, amb el cofinançament de l’Ajuntament. Elaborat per la consultora Chias Marketing, parteix de l’anàlisi sobre la qualitat de l’oferta turística que actualment té la Garriga, amb l’objectiu d’identificar-ne les fortaleses i debilitats i definir una estratègia de recuperació de l’activitat turística post pandèmia.

L'anàlisi realitzada conclou que la Garriga compta amb productes de diverses potencialitats com són el patrimoni modernista, el termalisme, la memòria històrica, l’oferta de restauració amb gastronomia de qualitat, els productes locals i l’accés al Montseny que, combinats, fan que la visita a la Garriga sigui atractiva per a les persones que ens visiten.

Anualment es calcula que ens visiten 80.000 persones, que en total suposen una despesa directa d'entre 12,4 a 13,8 milions d'euros (dades de 2019) per als negocis del municipi.

Objectius i propostes

El Pla de màrqueting turístic estableix uns objectius inspirats en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. Es remarca que cal reorientar el posicionament de la Garriga cap a una destinació amb una oferta més diversa i diversificada, incorporant també els elements vinculats amb la qualitat de vida i el benestar de les persones. Es manté com a eix transversal la voluntat de treballar el turisme de forma sostenible, que posi en valor la qualitat de vida i de l’entorn que caracteritzen el municipi.

Per aconseguir aquests objectius, el pla defineix set programes amb un total de 52 accions, que passen per la posada al dia de webs i xarxes, la revisió de la marca turística, el treball en xarxa amb altres destinacions, el disseny d'accions específiques, l'estudi de les persones visitants o la creació d'una Taula de Turisme de la Garriga.

A més, es proposa una graella de productes turístics basada en sis productes principals: Patrimoni modernista, Termalisme i benestar, Història i memòria històrica, Gastronomia i productes locals i Natura i cultura viva, que de forma combinada permeten crear paquets turístics per passar un dia o un cap de setmana a la Garriga. També es proposa continuar amb la tasca de millora dels productes existents i la creació de noves activitats com podrien ser un centre d'interpretació del Raspall i del Modernisme.