Convocatòria concurs oposició lliure de dues places de tècnic/a mitjà/ana adscrites a l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (Grup A2)

Termini de presentació de sol·licituds: del 18/09/19 al 7/10/19, ambdós inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

06/08/2019
Fins el 24/11/2024
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-03-2020 18:44