Concurs oposició per a la selecció d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana adscrita a l'àrea d'Esports, grup A2, reservada a promoció interna

Fer constar que per resolució d'alcaldia de data 25/03/2020 amb número ALC/386/2020, s'ha desestimat el recurs presentat pel COPLEFC contra les bases específiques del concurs oposició per a la selecció d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana adscrita a l'àrea d'Esports, grup A2, vacant a la plantilla de personal i reservada a promoció interna.

 

El termini per presentar sol·licituds per participar en el procés de selecció va del 26.05.2019 al 15.05.2019 ambdós inclosos

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

16/04/2019
Fins el 21/11/2024
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2023 11:10