Concurs oposició per a la selecció d'una borsa de personal de la categoria d'auxiliar tècnic/a adscrit a Esports, grup C2

El termini de presentació de mèrits va del 18 al 22/10/2019, ambdós inclosos i l’entrevista es farà el dia 25/10/19.

El termini de presentació d’esmenes és del 19/09/19 al 2/10/19, ambdós inclosos.

El termini de presentació de sol·licituds va del 8/08/2019 al 27/08/2019, ambdós inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

01/08/2019
Fins el 24/11/2024
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2023 11:07