Can Luna i el carrer Banys, les principals inversions pel 2017

Última revisió 05-07-2017 09:16
27/01/2017

La rehabilitació de Can Luna (650.000 euros) i la reurbanització del carrer dels Banys entre els carrers la Doma i Figueral (350.000 euros), que començarà després de Corpus, són les dues principals inversions per aquest 2017.

La millora del talús del riu Congost a la zona de Can Noguera (300.000), l’expropiació del carrer Bages, que finalitza aquest any (62.000 euros), i la creació d’un gestor documental per a la millora de la gestió interna municipal (78.000 euros) són altres projectes que es portaran a terme aquest 2017. En total hi ha 20 inversions previstes que sumen un import de 1.8 milions d’euros, tot i que només un 10% d’aquest import té afectació sobre els ingressos corrents.