Proces participatiu del Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut és el marc de referència per a la política de joventut i pretén ser una eina capaç d’adaptar-se als canvis i de donar resposta a les noves necessitats i demandes de les persones joves i del seu entorn.
És el document que recull les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta doncs d’un pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar-los per tal d’oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove de la municipi. Per tant, el Pla Local de Joventut compta amb una doble finalitat. 
Per una banda, es tracta d’un document d’anàlisi de la realitat juvenil, en el qual, es tenen en compte dades quantitatives i qualitatives a través de les quals s’obté una visió general de les problemàtiques, les necessitats i les expectatives dels i de les joves de la municipi. En segon lloc, i gràcies a aquesta informació recollida, es plantegen i estructuren les actuacions que des del Servei de Joventut es duran a terme al llarg dels pròxims anys. 
El treball amb tècnics i professionals,  la participació de les persones joves, així com la de la resta d’agents vinculats a la realitat juvenil i al desenvolupament de les polítiques de joventut, és un pilar fonamental en l’elaboració del Pla Local de Joventut.  A partir d’unes línies estratègiques que es fonamenten amb la primera part d’estudi, es treballaran eixos, programes i accions de caire realista i aplicable.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-04-2019 18:09