Calendari fiscal

 

L’Ajuntament de la Garriga té delegada a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) la gestió tributària dels ingressos de dret públic consistents en els tributs següents: Impost sobre vehicles de tracció mecànica; Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana); Taxa de gestió de residus domèstics i comercials; Taxa de cementiri municipal; Taxa d'entrada vehicles-guals; Impost sobre activitats econòmiques; i Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica).

 

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-12-2023 10:16